NAŠE EKOFARMA

Náš statek se nachází na samotě mezi lesy u malé obce Nejepín na Vysočině. Má dlouhou historii. Samotný vznik usedlosti je datován ke konci 18. století, kdy Marie Terezie přerozdělila státní půdu mezi jednotlivé sedláky. Tak se moji předci stali soukromými zemědělci. Můj pra pra dědeček, kterého znám pouze z vyprávění, hospodařil do roku 1939. Poté hospodářství převzal jeho syn narozený v roce 1912, který soukromě hospodařil až do roku 1960, kdy už byly odvody státu neúnosné. V rámci kolektivizace byl tak nucen můj pradědeček vstoupit do JZD a na dlouhá léta skončilo soukromé hospodaření naší rodiny.

Vyzrálé bio hovězí maso z Vysočiny Vyzrálé bio hovězí maso z Vysočiny Vyzrálé bio hovězí maso z Vysočiny

Po roce 1990 byly veškeré majetky navráceny avšak soukromě se hospodařit již nezačalo. Pozemky byly pronajaty jinému zemědělci až do roku 2005, kdy z určité nostalgie začal hospodařit můj děda. Ten se zabýval chovem ovcí a hospodařil na rodinných 15 hektarech zemědělské půdy. V roce 2015 bohužel zemřel a tak se farma dostala do mých rukou. V té době jsem byl studentem vysoké školy a tyto dvě činnosti nebylo lehké skloubit. Nejprve jsem přešel na dálkové studium v domnění, že to mou situaci ulehčí. Avšak stále více jsem pociťoval, že sedlácké geny svých předků nelze zapřít. A i když jsem si svou budoucnost představoval jinak, vrhnul jsem se do hospodaření na plno. Skončil jsem s chovem ovcí a pořídil jsem si masný skot.

Vyzrálé bio hovězí maso z Vysočiny Vyzrálé bio hovězí maso z Vysočiny Vyzrálé bio hovězí maso z Vysočiny

První kravky plemene Dexter jsem importoval ze Skotska. Už tehdy jsem měl jasný záměr - chci produkovat kvalitní potraviny pro přímého spotřebitele nikoliv pro velké společnosti. Po pár letech jsem importoval další kusy plemene Dexter tentokrát z Dánska. Zhruba po 4 letech od začátku hospodaření se mi splnil velký sen a to, že jsem mohl prvním zákazníkům nabídnout vyzrálé BIO hovězí maso té nejvyšší kvality. Snažím se navázat na tradiční způsoby hospodaření a péči o krajinu tak jak to bylo přirozené mým předkům. Na prvním místě je pro mě spokojenost všech zvířat. Krávy tráví většinu dní na krásných rozkvetlých pastvinách s velmi rozmanitou travní kulturou, což naprosto vyhovuje jejich výživovým požadavkům. Veškerý náš dobytek je tak ve velmi dobré zdravotní kondici a dožívá se nadprůměrného věku. Svými zásahy do krajiny se snažím zůrodňovat veškerou obhospodařovanou zemědělskou plochu, tak abych jednou mohl hrdě předat farmu dalším generacím.

Vyzrálé bio hovězí maso z Vysočiny Vyzrálé bio hovězí maso z Vysočiny Vyzrálé bio hovězí maso z Vysočiny

JAK TO DĚLÁM JÁ?

Když jsem před lety začal hospodařit, měl jsem sice už zemědělské vzdělání, ale na spoustu věcí jsem si musel přijít sám. Pochopil jsem, že základem všeho je zdravá půda. Pouze ze zdravé půdy mohou vyrůst zdravé rostliny. A pouze na zdravých rostlinách se mohou živit zdravé krávy.
Je třeba dbát na minerální rovnováhu půdy a její správné zpracování tradičním způsobem, kdy je pole pravidelně hnojeno a vápněno. Tím je zemina obohacena o velké množství minerálních i organických látek. Pole vždy obdělávám hlubokou orbou tak aby veškeré látky v půdě zůstaly a ta je mohla dále poskytnout rostlinám, které na poli porostou. Jen na takto obhospodařovaném poli mohou rostliny nejlépe využít všech živin, které jim půda poskytuje a dále je zprostředkují zvířatům, která je spásají či zkrmují v zimních měsících. Zvířata nemají žádný deficit a jsou tak velmi vitální a zdravá. Toto se velice příznivě projevuje na kvalitě a délce jejich života. Z těchto důvodů jsem se rozhodl pro ekologické hospodaření bez použití jakékoliv chemie či jiných látek, které by narušovaly již zmíněnou minerální rovnováhu půdy.

Vyzrálé bio hovězí maso z Vysočiny Vyzrálé bio hovězí maso z Vysočiny Vyzrálé bio hovězí maso z Vysočiny Vyzrálé bio hovězí maso z Vysočiny

Lidé se mě často ptají jak zvládám nechat porazit býka, volka či jalovici když jsem u jejich narození a následně další 2 roky o zvířata pečuji. Občas to není jednoduché. Nemám žádný velkochov, každé zvíře znám individuálně a mám k němu určitý vztah. Nicméně jsem si vědom, že maso se bude jíst, ať už já budu dobytek chovat či nikoliv. Pečuji o svá zvířata s maximální láskou, ohleduplností a respektem k nim. Při každém vstupu do stáje je podrbu. Při každé kontrole ohrady za mnou ihned přiběhnou a dožadují se odměny většinou ve formě nějakého ovoce. Mým úkolem není se od zvířat odcizit protože jsou tu “jenom” pro maso a dělat jen nezbytně nutné práce… Mým úkolem je zpříjemnit jim co nejvíce jejich život, tak aby nežili ve stresu, ale mohli se celé dny prohánět po pastvinách, v sychravých dnech se mohli schovat do čerstvě podestlané stáje. Já tak mohu žít s pocitem, že právě těmto zvířatům u mě bylo dobře a každý den byla šťastná.

Vyzrálé bio hovězí maso z Vysočiny Vyzrálé bio hovězí maso z Vysočiny Vyzrálé bio hovězí maso z Vysočiny

Mám velkou radost ze zpětné vazby, která se mi dostává od zákazníků, kteří naše maso odebírají a píší mi, že tak dobré hovězí ještě neměli. Právě díky zmíněnému způsobu chovu a držení dobytka u nás na farmě je dosahováno vysoké kvality masa. Klienti si hned dělají objednávky na další měsíce nejen pro sebe, ale i pro své známé. Tohle je obrovská satisfakce za mnou odvedenou práci.

Když jsem před lety prodal první balíčky našeho masa, završilo se tak dlouhodobé úsilí o znovu vybudování rodinné farmy. Po propojení všech aspektů, které vedou až k finálnímu produktu jsem si uvědomil, že to co dělám miluju se vším, co to obnáší. Jsem přesvědčen o tom, že to co dělám je užitečné a smysluplné, což mě činí nesmírně šťastným a motivuje v pokračování naší rodinné tradice.

Vojtěch Svoboda
Majitel ekofarmy Nejepín

Vytvořila cernohubova.com - tvorba webů pro chovatele, grafiky vrhů, reklamy krycích psů, focení psů

VOJTĚCH SVOBODA, NEJEPÍN 20

COVID-19